مراقبت سندرمیک حجاج بیت الله الحرام توسط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

همزمان با اولین پرواز ورودی حجاج به اصفهان در تاریخ 28 مرداد ماه، دکتر ترک زاده مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان به اتفاق کارشناس استانی و شهرستانی برنامه IHR از خدمات مراقبت سندرمیک در حال ارائه به حجاج بیت الله الحرام

توسط تیم مراقبت در پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان بازدید نمودند.

مرکز بهداشت شماره یک اصفهان مفتخر است که پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی فرودگاه بین المللی اصفهان در سال جاری پذیرای تعداد7199 زائر در قالب 32 پرواز از استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری از تاریخ 28 لغایت 31 مرداد و 14 لغایت 16 شهریور ماه می باشد.