طرح پایش باقیمانده آفت کش ها، فلزات سنگین و نیترات در راستای طرح ارتقاء سلامت 8 محصول کشاورزی

معاون غذا و داروی دانشگاه اعلام نمود: در قالب اجرای طرح ملی پایش باقیمانده آفت کش ها، فلزات سنگین و نیترات در محصولات کشاورزی کشور، باقیمانده موارد مذکور در 8 محصول کشاورزی موجود در سبد اصلی خانوار نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

 

وی بیان داشت: در این راستا و به منظور ارتقای سلامت 8 محصول کشاورزی مورد نظر که شامل گوجه فرنگی (مزرعه ای، گلخانه ای)، خیار (مزرعه ای، گلخانه ای)، سیب درختی، سیب زمینی، پیاز و پرتقال می باشد، طرح نمونه برداری از این محصولات از سال 1393 تاکنون توسط سازمان غذا و دارو در دست اقدام می باشد و در طی چهار دوره نمونه برداری انجام شده در منطقه هفت کشوری در بازه زمانی مهر ماه 1393 تا پایان اسفند 1397 جمعاً 2870 نمونه محصول کشاورزی جهت آزمون باقیمانده سموم، 1870 نمونه جهت آزمون نیترات و فلزات سنگین از میادین اصلی میوه و تره بار نمونه برداری و به آزمایشگاه کنترل غذا و داروی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ارسال گردیده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه با بیان این که استفاده از آفت کش ها در تولید محصولات کشاورزی در تمام دنیا هم وجود دارد خاطر نشان کرد: کنترل میزان استفاده آفت کش ها بسیار مهم بوده و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی میزان مصرف مجاز آن باید مد نظر قرار گیرد.

دکتر اصلانی در پایان اضافه نمود: نمونه برداری از محصولات کشاورزی کل کشور توسط 11 معاونت غذا و داروی منتخب کشور جهت بررسی و ارزیابی وضعیت موجود باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی (نیترات و فلزات سنگین سرب و کادمیوم) در 46 محصول کشاورزی عرضه شده در سال 1398 نیز در دست اقدام می باشد. این در حالی است که در طی سال 1397، 30 قلم محصول کشاورزی مورد پایش قرار گرفت.