اطلاعیه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

به اطلاع می رساند: صندوق علمی مشترک راه ابریشم (SRSF) در چهارمین سال اجرای خود از فعالیت های پژوهشی مشترک میان محققان ایرانی و آکادمی علوم چین، در چارچوب ضوابط حمایت به عمل می آورد.

 

در این فراخوان که از تاریخ 5/5/98 الی 8/6/98 ادامه خواهد داشت، سه نوع حمایت از پژوهشگران صورت خواهد گرفت:

1-پروژه های تحقیق و توسعه مشترک (با سقف حمایت سالیانه تا 1680000000 ریال)

2-برگزاری کارگاه های مشترک (با سقف حمایت تا 630000000 ریال)

3-تبادل محققین در دوره های کوتاه مدت

شایان ذکر است اطلاعات تکمیلی در سایت صندوق به نشانی insf.org در دسترس می باشد.