برگزاری کارگاه یک روزه علمی و عملی درمان بیماری سالک در شهرستان بادرود

شبکه بهداشت و درمان شهرستان  نطنز با همکاری معاونت بهداشتی و مسئول واحد بیماری ها، در راستای برنامه های آموزشی و درمان بیماری سالک، کارگاه یک روزه علمی و عملی درمان بیماری سالک به روش کرایوتراپی را برگزار نمود.

 

در این کارگاه که ویژه کلیه پزشکان و مراقبین سلامت مرد تازه پذیرش شده در مرکز خدمات جامع سلامت شهرستان بادرود برگزار شد، کلیه اقدامات درمانی بیماری سالک به روش کرایوتراپی به صورت علمی و عملی آموزش داده شد.

شایان ذکر است عملیات مه پاشی جهت کنترل ناقل بیماری سالک نیز در روستای متین آباد شهرستان نطنز نیز انجام گرفت.