برگزاری جلسه آموزشی آشنایی با فضای مجازی و ارتباطات الکترونیک

شنبه 26 مردادماه، روابط عمومی دانشگاه اقدام به برگزاری جلسه ی آموزشی با موضوع" آشنایی با فضای مجازی و ارتباطات الکترونیک به منظور بهینه سازی محتوا" ویژه مسئولین روابط عمومی واحد های تابعه دانشگاه نمود.

 

در این جلسه که با حضور و تدریس دکتر آرش نجیمی مدیر روابط عمومی دانشگاه برگزار شد، مباحثی از قبیل اینترنت، شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی، روانشناسی اینترنت، کاربردهای شبکه های اجتماعی، آسیب شناسی فضاهای مجازی و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شایان ذکر است این جلسه  دارای امتیاز بازآموزی بوده و آزمون الکترونیک آن نیز در روزهای چهارشنبه 30 مردادماه و شنبه دوم شهریورماه برگزار خواهد شد.