بازدید نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران و هیأت همراه از پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران و هیأت همراه، چهارشنبه ۲۳ مردادماه، از پژوهشکده قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بازدید و در جریان فعالیت های مرکز و اقدامات انجام شده در آن قرار گرفتند.

 

در این بازدید دکتر صرافزادگان رییس پژوهشکده قلب و عروق، ضمن معرفی واحدهای مربوطه، به ارائه گزارشی از روند فعالیت های پژوهشکده با سازمان بهداشت جهانی(WHO) پرداخت.
در ادامه نیز دکتر کریستوف هاملمان نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران ضمن اعلام همکاری های مشترک بیشتر با پژوهشکده، حمایت خود را از طرح های پژوهشی پژوهشکده قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام نمود.