اجرای برنامه آموزشی درمان کرایوتراپی و دارویی سالک در منطقه جرقویه

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، برنامه آموزشی درمان کرایوتراپی و دارویی سالک را ویژه پزشکان تازه پذیرش شده و دوره ندیده در خصوص درمان سالک، برگزار نمود.

 

این برنامه آموزشی توسط کارشناس مسئول سالک استان در خصوص درمان سالک به روش کرایوتراپی، درمان دارویی و تزریق موضعی در منطقه جرقویه سفلی و علیا تحت پوشش مرکز بهداشت شماره دو اصفهان برگزار شد.

همچنین در ادامه این برنامه های آموزشی، آموزش نحوه پیشگیری های موثر در سالک برای گروه های خود یار دیابت و فشارخون بالا در محل حسینیه مسجد جامع رامشه و آموزش فعال بیماری سالک (راه های انتقال و پیشگیری) به صورت حضور در درب منازل و مکان های دارای ریسک بالا به همراه توزیع پمفلت در مرکز جامع دستگرد صورت گرفت.

شایان ذکر است معاونت بهداشتی دانشگاه در راستای ساخت یک مرکز استاندارد تشخیص، درمان و تحقیقاتی سالک شرق اصفهان، اقدام به برگزاری جلسه ای نمود.

در این جلسه که با حضور کارشناسان معاونت بهداشتی، مرکز بهداشت شماره یک اصفهان و دفتر فنی دانشگاه برگزار شد، مباحث فنی این مرکز، اصلاح نقشه ساختمان و مسائل دیگر مورد بررسی و بحث و گفتگو قرار گرفت.