اطلاعیه سانس ویژه بانوان استخر 9 دی دانشگاه در روزهای پنج شنبه

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه اعلام نمود: با پیگیری های دفتر امور بانوان، سانس استخر 9 دی دانشگاه ویژه بانوان در روزهای پنج شنبه از ساعت 7:30 الی 9 صبح مجددا برقرار شده است.

 

شایان ذکر است این سانس به صورت پایلوت از تاریخ 24 مردادماه تا آخر تابستان برقرار است و در صورت استقبال بانوان، این سانس ادامه پیدا خواهد کرد.