برگزاری پنجاه و سومین دوره آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت

پنجاه و سومین دوره آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (MHLE) با حضور 124 داوطلب به صورت الکترونیک در دانشگاه برگزار شد.

 

این آزمون پنج شنبه 17 مردادماه، از ساعت 9 لغایت 10:30 صبح با حضور نماینده مرکز سنجش وزارت بهداشت در مرکز آزمونهای دانشگاه(ساختمان تدبیر) به صورت الکترونیک برگزار گردید.