تقدیر و تشکر از اعضاء هیات عملی حمایت کننده از دانشجویان آسیب پذیر

جلسه تقدیر و تشکر از اعضاء هیات عملی حمایت کننده از دانشجویان آسیب پذیر با حضور معاون آموزشی دانشگاه و تعدادی از اعضای هیات علمی مشارکت کننده در این امر خیر

در محل تالار حکمت معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

در این مراسم دکتر صبری معاون آموزشی دانشگاه ضمن تشکر ویژه از اساتید فعال در امر خیر حمایت از دانشجویان، در خصوص ضرورت بررسی، کنترل و ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان آسیب پذیر و تلاش در جهت رفع موانع، مساعدت در جهت بهبود وضعیت دانشجویان، افزایش عزت نفس و خودباوری آنان سخنانی را بیان کرد.

 در این جلسه دکتر محمد رضا شریفی ضمن تشکر از دکتر محمد رضا صبری جهت پیشنهاد راه اندازی صندوق حمایت از دانشجویان آسیب پذیرو جدیت در استمرار این امر، گزارشی از گردش مالی صندوق، میزان واریز و برداشت وجوهات، تعداد دانشجویان تحت حمایت و سپرده صندوق ارائه نمود.

همچنین در ادامه سخنرانان با اشاره به اهداف دانشکده پزشکی از راه اندازی این صندوق، توضیحاتی در مورد فرآیند تحت پوشش قرار گرفتن دانشجویان، نحوه مصاحبه، فرآیند واریز وجوه مربوط به کمک های نقدی بیان نموده و بر  برنامه ریزی به منظور تداوم مشارکت اعضای هیات علمی، همچنین اطلاع رسانی فعال به اعضای هیأت علمی و فراگیران در این خصوص تاکید گردید.

شایان ذکر است جلسه با اهداء لوح تقدیر در روز سه شنبه 15 مردادماه به پایان رسید و مقرر شد گزارش کارکرد صندوق با هدف تقویت مشارکت دانشکده ها و اعضای هیأت علمی تحت پوشش در شورای دانشگاه مطرح گردد.