اتمام مرحله سوم عملیات کنترل مخزن سالک دانشگاه/ ادامه فعالیت های کنترل ناقل سالک در سطح شهرستان های درگیر

رمضانپور کارشناس بیماری سالک مرکز بهداشت استان از اتمام مرحله سوم عملیات کنترل مخزن سالک دانشگاه خبر داد و گفت: عملیات طعمه شکر در مناطق آقا علی عباس  

 

 و نیز بررسی مخازن لیشمانیوز در منطقه گرم و سوزان خور و بیابانک به اتمام رسید.

وی همچنین اقدامات زیر را در راستای ادامه فعالیت های کنترل ناقل سالک در سطح شهرستانهای درگیر تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 1 و 2 اصفهان، نطنز، برخوار، اردستان، شاهین شهر و میمه، به شرح زیر اعلام نمود:

-اجرای برنامه چک حشره شناسی سالک در اماکن خروجی و داخلی حسن آباد جرقویه تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان

- اجرای برنامه سم پاشی و مه پاشی در کانون های تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 1 اصفهان

-صید 8 مریونس لیبیکوس در منطقه خور و بیابانک و انجام نمونه برداری از آنها

-کنترل ناقل بیماری سالک از طریق مه پاشی در روستای طهمورثاث تحت پوشش مرکز بهداشت شماره 1 اصفهان