چهارشنبه 07 03 1399

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 07 خرداد 1399

hemayat.jpg

شناسایی نقاط پرخطر و دارای پتانسیل زیستگاه ناقل و مخزن سالک

مرکز بهداشت شماره دو اصفهان به دنبال عملیات بررسی مخزن سالک در مناطق تحت پوشش، اقدام به شناسایی نقاط پرخطر و دارای پتانسیل زیستگاه ناقل و مخزن سالک در حاشیه مناطق سالک خیز تحت پوشش نمود.

 

این اقدامات به منظور ارایه به مسئولین محلی و پیگیری های لازم جهت حذف این مخاطرات با استفاده از نقشه های ماهواره ای انجام گرفت که در پایان با مختصات دقیق نقاط به صورت یک جدول تکمیل و در اختیار مسئولین قرار گرفت.

شایان ذکر است مرکز بهداشت شماره دو اصفهان نیز در اقدامی دیگر، برنامه چک حشره شناسی سالک را در روز یکشنبه 13 مردادماه در منطقه حسین آباد در اماکن داخلی و خارجی هدف برنامه، انجام داد.