دوشنبه 05 03 1399

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 05 خرداد 1399

hemayat.jpg

انتخاب معاون آموزشی دانشگاه بعنوان رئیس مجمع دبیران کلان مناطق آمایشی در آموزش

در اولین جلسه مجمع معاونین آموزشی مناطق ده گانه کشوری که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار گردید، دکتر محمدرضا صبری معاون آموزشی دانشگاه بنا بر آراء حاضرین، به عنوان رئیس مجمع دبیران کلان مناطق آمایشی انتخاب شد.

 

در این گردهمایی که در تاریخ 10 و 11 مرداد ماه سال جاری با حضور کلیه معاونین آموزشی کلان مناطق آمایشی کشور تشکیل گردید، مسائل مرتبط با امور هیات علمی و بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به تفضیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین مروری بر اهم مشکلات آموزشی دانشگاهها صورت پذیرفت و راهکارهای اصلاحی پیش رو مورد کارشناسی قرار گرفت.

در اولین روز این نشست دکتر حسینی مسئول امور هیات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نقطه نظرات و پیام معاون محترم آموزشی وزارت را به سمع و اطلاع اعضای حاضر در جلسه رساند و نظر مشورتی معاونین آموزشی کلان مناطق را نیز دریافت نمود.

همچنین در این نشست دکتر محمدرضا صبری بنا بر آراء حاضرین، به عنوان رئیس مجمع دبیران کلان مناطق آمایشی انتخاب و از پیشنهاد ارزنده وی در تشکیل این مجمع نیز قدردانی به عمل آمد.