قابل توجه کلیه همکاران پزشک و پیراپزشک

موسسه مردم نهاد امداد پزشکی منجی اعلام نمود: طبق روال سالهای قبل، امسال نیز در ایام اربعین به همراه همکاران خدمتگزار (ترجیحا پرستار، ماما، تکنسین دارویی) زوار اربعین از تاریخ 98/7/17 لغایت 98/7/30 خواهیم بود.

 

لذا همکارانی که در مشاغل فوق مایل به همکاری با موسسه امداد پزشکی منجی می باشند آمادگی خود را اعلام نمایند، همچنین با توجه به تعداد درمانگاه های موجود در کربلا به نیروهای داوطلب نیاز می باشد.

شایان ذکر است همکارانی که مایل به همراهی با موسسه می باشند باید برای ایام فوق مرخصی استحقاقی از محل کار اخذ و میزان هزینه نیز متعاقبا اعلام می گردد.

تلفن تماس: 0913019441----09131310228   آدرس سایت : www.immonji.ir