کشف و معدوم سازی چهارصد کیلوگرم عسل تقلبی

کارشناسان واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دو اصفهان با هماهنگی کارشناسان معاونت غذا و دارو در بازرسی های خود از یک فروشگاه، موفق به کشف و  معدوم سازی چهارصد کیلوگرم عسل تقلبی شدند.

 

گفتنی است پرونده فروشگاه خاطی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.