بازگشایی مجدد پد بالگرد اورژانس مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

امروز 6 مرداد ماه، با پیگیری های شبانه روزی مسئولین پایگاه اورژانس هوایی اصفهان، پد بالگرد مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) بعد از 3 سال تعطیلی، مجددا بازگشایی شد.