پایان مرحله دوم عملیات مه پاشی در منطقه حسن آباد جرقویه

در شامگاه روز پنجشنبه سوم مردادماه، مرحله دوم عملیات مه پاشی که توسط بهورزان خانه بهداشت حسین آباد و پیکان در منطقه حسن آباد جرقویه در حال انجام بود به پایان رسید.

 

در این عملیات تمامی مخروبه ها، کودهای حیوانی، فاضلاب و نخاله های ساختمانی داخل و در محدوده شهرحسن آباد و روستاهای منطقه در دو مرحله به فاصله ده روز و با هدف مبارزه با ناقلین بیماری سالک که پشه خاکی است مه پاشی شد.