بازدید از عملیات مه پاشی ساختمان های مخروبه شهر ورزنه

در روز یکشنبه 30 تیرماه، دکتر ترکزاده رییس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، از عملیات مه پاشی ساختمان های مخروبه شهر ورزنه بازدید نمود.

 

گفتنی است این عملیات توسط نیروهای بسیج منطقه با نظارت مرکز خدمات جامع سلامت شهر ورزنه انجام گرفت.

همچنین در روز شنبه 30 تیرماه، کنترل ناقل بیماری سالک از طریق عملیات مه پاشی در روستای قهی انجام شد.