پلمپ یک واحد صنفی متخلف

روز یکشنبه ۳۰ تیرماه، یک واحد آشپزی به دلیل تخلفات بهداشتی توسط کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان پلمپ شد.

 

در پی گزارش واصله مبنی بر وجود انبار مواد غذائی مخفی و غیربهداشتی، با دستور دکتر ترک زاده رئیس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، کارشناسان بهداشت محیط این مرکز در اسرع وقت به محل اعزام و پس از بررسی های بعمل آمده مشخص شد که مواد اولیه یک واحد صنفی آشپزی داخل زیرزمین منزل مسکونی خالی از سکنه در شرایطی کاملا غیربهداشتی نگهداری و انبار شده است.

طی این بازدید بیش از ۳۰۰ کیلوگرم گوشت و دنبه غیرقابل مصرف توقیف و به صورت پلمپ شده با حضور نماینده اداره دامپزشکی به محل اداره دامپزشکی منتقل شد تا نسبت به معدوم سازی آن اقدام گردد.

همچنین انبار غیربهداشتی و نیز واحد آشپزی مربوطه توسط کارشناسان بهداشت محیط این مرکز پلمپ و پرونده متخلفین بهداشتی جهت رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع گردید.