برگزاری آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال 98

در روزهای 27 و 28 تیرماه سال جاری، آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال 98 هم زمان با سراسر کشور در دانشگاه برگزار گردید.

 

در این آزمون که با حضور 70 هزار و 94 نفر داوطلب در سراسر کشور برگزار شد، 51 هزار و 861 داوطلب زن و 18 هزار و 233 داوطلب مرد در قالب 84 رشته‌ تحصیلی با هم به رقابت پرداختند.

گفتنی است کسب حداقل نمره 10 از نمره‌ 40 یا به عبارتی 25 درصد نمره در درس زبان انگلیسی از سال 98 و بعد از آن الزامی است.