بازدید مدیریتی از مناطق سالک خیز شهرستان ورزنه

دوشنبه 24 تیرماه، دکتر نجیمی مدیر روابط عمومی دانشگاه، دکتر ترکزاده رییس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، معاون روابط عمومی و کارشناس مسئول سالک مرکز بهداشت استان به همراه رسانه ملی،

از مناطق بیابانی، درختچه های تاغ زار، لانه کوبی موش، نخاله ها و ... منطقه ورزنه بازدید نمودند.

طی این بازدید ضمن بررسی مشکلات زیست محیطی، با حضور در مرکز درمان سالک شهر ورزنه، از تجهیزات و نوع خدمات ارایه شده به بیماران، دیدن کردند.

همچنین مسئولین با بررسی مسائل موجود و اقدامات صورت گرفته، عملکرد دانشگاه در یک دهه اخیر در خصوص بیماری سالک را چشمگیر و نیازمند مساعدت و همکاری سایر ارگان ها از جمله شهرداریها، محیط زیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و ... دانستند.  

شایان ذکر است در حاشیه این بازدید گزارش تلویزیونی و همچنین مستندی از فعالیت های انجام شده و عملکرد مطلوب 10 ساله دانشگاه در پیشگیری، کنترل و درمان بیماری سالک و نیز اهم برنامه های سال جاری دانشگاه در این خصوص، توسط گروه اعزامی صدا و سیمای استان تهیه شد.