اجرای سومین مرحله برنامه کنترل مخزن بیماری سالک در 13 کانون تحت پوشش مرکز بهداشت شماره یک

مرحله سوم برنامه کنترل سالک از 22 تیرماه آغاز شده و طی این برنامه از شعاع 1000 متری مناطق مسکونی طعمه گذاری و کنترل مخزن بیماری سالک انجام می گیرد.

 

گفتنی است 36 کانون در کل مناطق تحت پوشش برنامه وجود دارد که 13 کانون آن مربوط به مناطق زیر نظر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان هستند که با توجه به حساسیت بیشتر کانونها در این مناطق و وفور پشه سالک و ناقلین، اجرای عملیات تا یکماه به طول می انجامد.

همچنین مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در اقدامی دیگر با توجه به درخواست شورای شهر و آموزش و پرورش ورزنه، اقدام به برگزاری کلاس آموزشی بیماری سالک ویژه مدیران و معاونین مدارس بخش بن رود نمود.

در این کلاس آموزش هایی در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری سالک، زئونوز و تب مالت برای حاضرین ارایه گردید.