کسب مقام برترطرح ملی کنترل فشار خون در استان اصفهان توسط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

در مراسم اختتامیه پویش ملی کنترل فشار خون که همزمان با ولادت حضرت امام رضا (ع) در دانشگاه برگزار گردید، مرکز بهداشت شماره یک اصفهان مقام برترطرح ملی کنترل فشار خون را در استان اصفهان از آن خود کرد.

 

در این مراسم دکتر ترکزاده رییس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان، به نمایندگی این مرکز با کسب رتبه برتر در میان سایر شبکه ها، تندیس و یادبود طرح ملی کنترل فشار خون را از خانم دکتر چنگیز ریاست دانشگاه دریافت نمود.

شایان ذکر است مرکز آموزشی درمانی امین نیز با آمار( ۱۳۹۶۱ نفر ) در مقام اول بیمارستانهای استان اصفهان در طرح بسیج ملی طرح کنترل فشار خون  قرار گرفت.

در همین راستا، از دکتر مللی و دکتر شماس رییس و  مدیر مرکز قدردانی گردید.