سه شنبه 30 07 1398

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 30 مهر 1398

1 9.jpg

نشست مشترک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و اداره کل حفاظت محیط زیست

شنبه 22 تیرماه، نشست مشترک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و اداره کل حفاظت محیط زیست با حضور رییس دانشگاه، معاون بهداشتی، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و کارشناسان مرتبط

در خصوص مرزهای مشترک فعالیت های دو حوزه، در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.

در این نشست مسئولین پیرامون مباحث بهداشتی-زیست محیطی از جمله: دفع مناسب و بهداشتی پسماندهای ویژه، آلودگی هوا، آب و خاک، استفاده از پساب جهت مصارف کشاورزی، تشکیل کمیته ها و تیم های مشترک بازرسی و ...  بحث و تبادلنظر نمودند.

همچنین در پایان مقرر گردید ضمن تشکیل تیم بازرسی مشترک، اینگونه نشست ها در بازه زمانی کوتاه مدت در هر دوحوزه با تشکیل کارگروه های کارشناسی ادامه یابد.