برگزاری نشست هم اندیشی مسئولین و روسای سازمان نظام پزشکی استان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

یکشنبه 23 تیرماه، نشست هم اندیشی مسئولین و روسای سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور رییس سازمان نظام پزشکی، رییس دانشگاه، معاون درمان و جمعی از مسئولین انجمن های علمی

گروه های پزشکی اصفهان به میزبانی سازمان نظام پزشکی برگزار گردید.

در این نشست مسئولین پیرامون فرصت ها و چالش های حوزه سلامت، امور بیمه ها و ارایه راهکارهایی به بحث و گفتگو پرداختند.