جمعه 26 07 1398

آخرین بروز رسانی : جمعه, 26 مهر 1398

ghza.jpg

اجرای مرحله اول عملیات کنترل ناقل سالک (مه پاشی) در کانون های آلوده

شنبه 22 تیرماه، کمیته فنی مرکز بهداشت استان بر اساس ارزیابی چک حشره شناسی و وفور پشه ناقل سالک در مناطق هرند، ورزنه و حسن آباد جرقویه، اقدام به انجام مرحله اول عملیات کنترل ناقل سالک از طریق مه پاشی نمود.

 

بعد از انجام این عملیات توسط گروه آموزش دیده مراکز بهداشت شهرستانها، بعد از ده روز بر اساس نظر کمیته فنی، این مرحله مجددا در این مناطق تکرار خواهد شد.