یکشنبه 11 03 1399

آخرین بروز رسانی : یکشنبه, 11 خرداد 1399

hemayat.jpg

برگزاری سیزدهمین نشست منطقه ای کارگروه توسعه علوم پرستاری

چهارشنبه ۱۹ تیر ماه، سیزدهمین نشست منطقه ای کارگروه توسعه علوم پرستاری با حضور دکتر فریبا طالقانی رییس دانشکده، دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری و دیگر اعضاء کارگروه مربوطه

در تالار اندیشه دانشکده برگزار گردید.

در این نشست پیرامون موضوعات ذیل بحث و بررسی و در نهایت تصمیمات لازم گرفته شد.

• شرح برنامه عملیاتی کارگروه در سال ۱۳۹۸ و گفتگو درخصوص دلایل عدم پیشرفت برخی برنامه ها توسط سرپرست و کارشناس کارگروه و دریافت پیشنهادات اعضا

•  تقسیم کار و واسپاری اهداف عملیاتی سال ۱۳۹۸ و اجرای پروپوزال های تدوین و ارسال شده به مرکز نصر بین اعضای دانشکده های منطقه توسط سرپرست کارگروه

•  طرح موضوع کارآفرینی در پرستاری و تدوین نقشه راه شبکه ملی توسعه علوم پرستاری توسط سرپرست کارگروه 

با جمع بندی مباحث، ایراد و تائید مصوبات جلسه توسط اعضای کارگروه، سیزدهمین نشست منطقه ای کارگروه توسعه علوم پرستاری در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، عصر چهارشنبه ۱۹ تیر به کار خود پایان داد.