برگزاری اولین جلسه هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری دردانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه

اولین جلسه هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری در گروه الف، در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه، از 18 تیر ماه شروع و تا نوزدهم ادامه یافت.

 دکتر فریبا طالقانی، دبیر بورد پرستاری و رییس دانشکده پرستاری و مامایی، در طی دو روز برگزاری اولین جلسه هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری در گروه الف، موضوعات مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری در این جلسات را به شرح زیر عنوان نمود:

-         اعتباربخشی آموزشی

-         -پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پرستاری

-         -طراحی سوالات آزمون کارشناسی ارشد

-         -بازدید از دانشگاه های منطقه با هدف خودارزیابی

-         -بازنگری سرفصل های دروس پرستاری و رشته های جدید

-         - فعالیت های آموزشی در مقطع کارشناسی

-         - آزمون فینال، طرح اینترشیپی و برنامه های آموزشی کارشناسی ارشد

-          سرفصل های دروس دکتری تخصصی پرستاری، دروس اختصاصی اختیاری

-         قرائت مکاتبات ارسالی به دبیرخانه علوم پایه

-         تدوین آیین نامه داخلی بورد پرستاری درگروه الف به منظور اجرایی نمودن وظایف محوله اعضاء هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری