پنج شنبه 21 01 1399

آخرین بروز رسانی : پنج شنبه, 21 فروردين 1399

10.jpg

توقیف هفتصد کیلوگرم تخم مرغ تاریخ گذشته در مرکز بهارستان

کارشناس بهداشت محیط مرکز مهربد بهارستان به همراه تیم بهورزی، طی بازدید بهداشتی از مجتمع نان بهارستان، مقدار هفتصد کیلوگرم تخم مرغ و سی کیلوگرم شکلات کاکائو تاریخ مصرف گذشته

را از مجتمع نان توقیف نموده و انبار مذکور پلمب گردید.

همچنین در ادامه، در بازدید از کارخانه یخ صدف واقع در جاده مرغ، همه آموزش های لازم در باره اصول بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بویژه بهداشت فردی، ابزار، تجهیزات و فضاهای فیزیکی محلهای فوق الذکر به بهورزان ارایه شد.

گفتنی است در حین این بازدیدها روش مناسب تست کلر و PH، میکروب سنجی و قطبیت روغن نیز آموزش داده شد.