پيام رئيس دانشگاه در خصوص پايان برنامه بسيج ملي کنترل فشار خون در استان

به نام خداوند بخشنده مهربان

سرزمین زیبای ایران و ملت شگفت آن در طول تاریخ کهن و به خصوص دوران معاصر، عرصه ظهور حماسه های بزرگ ملی در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده است

و اینک مایه مباهات که در طی دوره دولت تدبیر و امید، "سلامت" بر تارک اولویتهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نشست و رویکرد بسیجی و حماسی در این حوزه نیز رونقی جدی گرفت و در فصل جدید برنامه های تحول نظام سلامت، "بسیج ملی کنترل فشار خون" در سال 1398 هجری خورشیدی به عنوان رویدادی سترگ و حماسه ای ماندگار در عرصه سلامت ایران به ثبت رسید.

 رویدادی که به ثبت وضعیت یکی از مهمترین عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر برای بیش از سی میلیون نفر جمعیت کشور ظرف مدت پنجاه روز منتهی شد و نزدیک به سه میلیون نفر را از بیماری خود آگاه کرد. کمترین نتیجه این بسیج فراگیر و کوشش همیاران، داوطلبان و کارکنان عزیز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در استان پهناور ما، ثبت فشار خون یک میلیون و پانصد هزار نفر  و آگاه نمودن بالغ بر یکصدهزار نفر از بیماری خود بود و تردیدی نیست که دستاورد مهم تر این رویداد، خلق نمونه ای بی بدیل از ایجاد عزم و نشاط عمومی برای نهادن "سلامت" و "پیشگیری اولیه" به عنوان گلواژه غالب در گفتمان مردم، و تقویت سرمایه اجتماعی بود.

انتظار می رود تکرار اینچنین نمونه هایی و بکاربستن درس آموخته های آن بتواند علاوه بر کمک به کنترل عوامل خطرساز بیماریها، سطح عمومی سلامت روان را نیز ارتقا بخشد.

تحقق این رویداد ماندگار و ترنم زیبای آوای همدلی برای سلامت در جریان پنجاه روز تلاش بی وقفه مرهون نیک اندیشی، همراهی، و همکاری تک تک مردم و خادمان ایشان است.

برخود لازم می دانم صمیمانه ترین مراتب قدردانی مجموعه مدیریت دانشگاه را از مشارکت و حمایت ارزشمند مردم عزیز استان اصفهان و نیز مسئولان و کارکنان خدوم نهادها، سازمانها و موسسات استان اعم از دولتی و غیر دولتی و نیز تک تک داوطلبان مردمی در بسیج  ملی کنترل فشار خون ابراز نموده و خداوند بزرگ را برای نعمت همدلی و همراهی در جهت خدمت به سلامت بندگانش سپاس گویم.

 

دکتر طاهره چنگیز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان