دوشنبه 05 03 1399

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 05 خرداد 1399

hemayat.jpg

شروع عملیات طعمه گذاری در روستاهای حسن آباد، کمال آباد و دستجرد

عملیات طعمه گذاری و جونده کشی مناطق روستایی حسن آباد، کمال آباد و دستجرد از فروردین ماه سال جاری طی 4 مرحله در حال اجرا می باشد که تاکنون 2 مرحله به پایان رسیده 

 

و مرحله سوم از 22 تیرماه سال جاری اجرا می گردد.

در این عملیات طعمه گذاری در خانه های فعال مخزن سالک در شعاع 1000 متری آخرین منزل مسکونی در این مناطق آلوده منتخب کار گذاشته می شود .

همچنین در این طرح، عملیات مه پاشی و سم پاشی براساس نظر کمیته فنی سالک و شواهد افزایش ناقل در کانونها به وسیله چک حشره شناسی انجام می گیرد.