دوشنبه 12 03 1399

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 12 خرداد 1399

hemayat.jpg

آموزش بیماری سالک بصورت خانه به خانه در شهر ورزنه

 آموزش خانه به خانه در شهر ورزنه از ابتدای سال جدید توسط ناظرین و کارشناسان بهداشتی شاغل در مرکز بهداشت شماره یک اصفهان با همکاری نیروهای بسیج سازندگی منطقه آغاز گردیده است.

 

در این اقدام کارشناسان با مراجعه حضوری به درب خانه ها، آموزش هایی در خصوص ابتلا و پیشگیری از ابتلا به بیماری سالک به خانواده ها ارایه می نمایند.

شایان ذکر است اقلام حفاظت فردی در برابر گزش حشرات ویژه زنان باردار، خانواده های بی بضاعت و کودکان، در حد مقدورات مرکز بهداشت به افراد داده می شود.