ارزیابی وضعیت سالک استان در کمیته دانشگاهی سالک

دوشنبه 17 تیرماه، پیرو جلسات قبلی کمیته سالک، جلسه ای با حضور رییس دانشگاه، معاون بهداشتی، مدیر روابط عمومی دانشگاه، مدیر گروه بیماریها، مدیر ایستگاه تحقیقات سلامت استان، کارشناس مسئول سالک دانشگاه

و جمعی از کارشناسان مربوطه در سالن جلسات ریاست دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه که به منظور ارزیابی و کارشناسی برنامه های کنترل سالک، برنامه های آموزشی و آتی در سال جاری برگزار شد، مسئولین در خصوص مشکلات، موانع و نیازهای موجود به بحث و تبادلنظر پرداختند.

همچنین در ادامه، اعضای کمیته سالک به تشریح جزییات دو مرحله اجرا شده کنترل سالک در استان پرداختند و اعلام گردید که مرحله سوم کنترل سالک از تاریخ 22 تیرماه سالجاری و مرحله آخر در مرداد ماه با روند بهتر و سریعتری اجرا خواهد شد.

شایان ذکر است در این کمیته موضوعات دیگری از قبیل: پیگیری جذب اعتبار در خصوص برنامه های سالک از سازمان برنامه ریزی و بودجه استانداری، پیگیری مسائل مربوط به درمان و تامین داروهای مورد نیاز، تامین اقلام حفاظت فردی در برابر گزش ناقل بیماری، مسائل مربوط به آموزش و اطلاع رسانی عمومی و همچنین هماهنگی با سایر ارگان ها برای مباحث کنترل سالک در سال جاری، مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اخذ گردید.