اطلاعیه بازگشت ساعت کاری پرسنل دانشگاه به روال قبل

معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعلام نمود: با توجه به بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری اصفهان در تاریخ ۱۶ تیرماه ۹۸، ساعت شروع و پایان کار کلیه واحدهای تابعه، از روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ۹۸ به روال قبل باز می گردد.

 

گفتنی است در اجرای مدیریت صحیح برق و کنترل روزانه مصرف انرژی، استفاده از ساز و کارهای کاهش مصرف، نظیر تنظیم دمای محیط کار با حداقل ۲۵ درجه سانتیگراد، از مدار خارج نمودن سیستم های سرمایش و روشنایی پس از پایان وقت اداری، تولید برق از مولدهای اضطراری در ساعات ۱۱ الی ۱۵ (طبق مفاد بخشنامه مذکور) در فصل گرما مورد تاکید می باشد.