پیام معاون بهداشتی دانشگاه در خصوص اتمام بسیج ملی فشار خون

دکتر حیدری معاون بهداشتی و رییس مرکز بهداشت استان طی پیامی، از زحمات و تلاش های یکماهه همکاران در بسیج ملی فشار خون تقدیر و تشکر نمود. متن این پیام به شرح زیر می باشد:

 

سلام علیکم، طبق اعلام قبلی ساعت پایان بسیج فشارخون شد وبیش ازیکماه تلاش وزحمت همکاران عزیزوبزرگوارم زبان را ازتقدیر وقلم را از تقریر آن عاجز نمود.

همه دلخوشی ولذت همکاران عزیز دریافتن افراد دارای فشارخون بالای جدیدی بود که به امید اهدای آموزش و راهنمایی برای مراقبتهای بعدی اینهمه خستگی وزحمات بی شائبه را ازتن بدرمی نمود ولبخند رضایت یک ونیم میلیون از خدمت گیرندگان برگ زرینی دیگررا از خدمت رسانی به مردم شریف وبزرگوار استان را رقم زد .

بسیج همدلی برای ایرانی آبادتر وسالمتر برغرور ملی ما افزود وباید به این همه سرمایه والای انسانی تبریک گفت .

ازامام الرئوف و کریمه اهل بیت دراین فرخنده ایام دهه کرامت سربلندی وسلامتی روزافزون رابرای شما همکاران خدوم وخستگی ناپذیر مسئلت نموده وکمال تشکر وامتنان خود را از تک تک شما عزیزان درخط مقدم خدمت رسانی و رییس محترم دانشگاه، معاونین محترم، مدیران، معاونین، مسئولین وهمکاران ستادی شهرستانها وناظرین ومسئولین مرکز بهداشت استان و همچنین معاونت محترم درمان، غذاودارو و مدیریت توسعه دانشگاه و تمامی شرکا و رفقا و همراهان این حرکت ملی عرض می نمایم.

دست حق بهمراهتان .یاعلی مدد.

ارادتمند کمال حیدری