شنبه 10 03 1399

آخرین بروز رسانی : شنبه, 10 خرداد 1399

hemayat.jpg

اقدامات مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در خصوص چک حشره شناسی در مناطق شرق اصفهان

مرکز بهداشت شماره یک اصفهان به منظور تعیین وفور پشه خاکی ها (ناقل بیماری سالک) و تعیین جنس، گونه و میزان آلودگی پشه ها با انگل سالک، اقدام به چک حشره شناسی در شهرهای ورزنه، اژیه و هرند

از مناطق تحت پوشش این مرکز نمود.

در این اقدام که توسط تیمی متشکل از کارشناسان حشره شناسی پزشکی و پیشگیری و کنترل بیماریها در حال اجرا است، نتایج حاصله از این مطالعه در پیشگیری و کنترل سالک در منطقه شرق اصفهان مورد استفاده قرار می گیرد.

شایان ذکر است این عملیات با صید پشه های خاکی با نصب تله های چسبان در اماکن داخلی ( منازل مسکونی) و اماکن خارجی( کنار لانه جوندگان) انجام می شود و پشه های صید شده جهت تعیین جنس، گونه و آلودگی آنها به آزمایشگاه ارسال می گردد.

همچنین نصب تله ها به صورت ماهانه انجام و در این مطالعه ماههای حضور پشه های خاکی در منطقه مشخص می گردد.