پوشش 100 درصدی طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در خانه های بهداشت مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

مرکز بهداشت شماره یک اصفهان اعلام نمود: با همت، همدلی و تلاش شبانه روزی بهورزان و همکاری اعضا تیم سلامت مناطق روستایی در بسیج ملی کنترل فشارخون بالا، آمار خانه های بهداشت صد در صد شد .

 

دکتر ترکزاده رئیس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان ضمن اعلام این مطلب از زحمات بهورزان و کلیه همکاران تقدیر نمود.