جمعه 22 01 1399

آخرین بروز رسانی : جمعه, 22 فروردين 1399

8.jpg

کارنامه پژوهشی برای اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صادر شد

به منظور سنجش عملکرد اعضای هیات علمی در حوزه پژوهش و فناوری و توزیع صحیح منابع مالی، برای نخستین بار در دانشگاه کارنامه پژوهشی ویژه اعضای هیات علمی صادر گردید.

 

پس از دریافت اطلاعات از داده پایگاه های موجود، جهت تکمیل داده ها توسط پژوهشگران در چند نوبت فراخوان صادر گردید و پس از بررسی مستندات توسط کارشناسان، فعالیت ها بر اساس شیوه نامه اجرایی معاونت تحقیقات و فناوری امتیاز دهی شد. هر عضو هیات علمی می تواند از طریق این کارنامه خلاصه عملکرد خود را برای بیش از بیست نوع فعالیت مشاهده نماید و از رتبه خود در میان کل اعضای هیات علمی آگاه شود.

همچنین این فرایند امکان شناخت دقیقتر از وضعیت پژوهش و فناوری در دانشگاه و سیاستگذاری مبتنی بر شواهد را فراهم می آورد.

شایان ذکر است بر اساس اطلاعات به دست آمده از اولین دوره اجرای این برنامه، از بین بیش از 900 نفر عضو هیات علمی، در حدود 300 نفر ، عملکرد پژوهشی قابل ملاحظه تری نسبت به سایرین داشتند و همچنین 18 عضو هیات علمی تجارب ارزشمندی از فعالیتهای فناورانه خود ثبت نموده اند.

دکتر شقایق حق جوی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ضمن اعلام این موضوع خاطر نشان کرد یکی از کاربردهای کارنامه پژوهشی توزیع عادلانه منابع مالی است. در سال 1398 سقف اعتبار پژوهشی قابل اعطا به هر عضو هیات علمی،  تابعی از امتیازعملکرد پژوهشی و فناورانه وی در دو سال اخیر و با سقف یک میلیارد ریال می باشد. حداقل این اعتبار برای اعضای هیات علمی که در سه سال اول خدمت هستند دویست میلیون و برای سایرین یکصد میلیون ریال است.