پوشش صد در صدی جمعیت هدف نقاط روستایی شهرستان بویین میاندشت در بسیج ملی کنترل فشار خون

دکتر رضا کیخایی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین میاندشت از پوشش صد در صدی جمعیت هدف نقاط روستایی این شهرستان در بسیج ملی کنترل فشار خون خبر داد.

 

وی با بیان این خبر اظهار کرد: همزمان با آغاز بسیج ملی کنترل فشار خون در سراسر کشور، شبکه بهداشت و درمان بویین میاندشت نیز با برنامه ریزی منسجم این طرح را آغاز کرد که با مجاهدت و کوشش خستگی ناپذیر و همدلی همکاران پزشک، مراقب سلامت، ماما، داوطلبان سلامت، بهورز، پرستار، ناظران ستادی و پرسنل پشتیبانی شبکه، پوشش طرح کنترل فشار خون جمعیت هدف نقاط روستایی این شهرستان به صد در صد رسید.

وی در ادامه با اشاره به وجود 23 خانه بهداشت و 43 روستا در این شهرستان، تصریح کرد: علیرغم گستردگی و تعدد نقاط روستایی و هم چنین کمبود نیروی فنی و پراکندگی جمعیت مرد روستاها به دلیل اشتغال به حرفه کشاورزی و دامداری، شاهد تحقق این مهم در شهرستان بویین میاندشت هستیم.

دکتر کیخایی در پایان گفت: تلاش حداکثری برای پوشش صد در صدی نقاط شهری شهرستان نیز ادامه دارد و امیدواریم به زودی این امر نیز محقق شود.