تقدیر مادر باردار و خانواده اش در پی نجات از خطر مرگ حتمی پس از زایمان

 زن بارداری که با فشارخون بالا توسط اورژانس 115 به لیبر بیمارستان شهید رجایی داران تحویل داده شده بود، ناگهان در پی فشارخون بالا دچار تشنج و پارگی عروق مغزی شد، که با تلاش و مهارت

دکتر سرائیان و سایر کادر درمانی بیمارستان از مرگ حتمی نجات یافت.

 این فرد به پاس قدردانی از تلاش پزشک معالج و دیگر کارکنان درمانی با حضور نوزاد متولد شده و خانواده در دفتر مدیربیمارستان با اهداء گل و لوح، لبخند رضایت خود را با آنان تقسیم نمود.