بازدید رئیس دانشگاه از بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد

شامگاه نه تیرماه، خانم دکتر چنگیز رئیس دانشگاه به همراه دکتر کلیدری معاون درمان دانشگاه ضمن حضور در بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد، از اورژانس، طرح توسعه و بخش مامایی

این بیمارستان که بعد از بازسازی آماده افتتاح می باشند بازدید نمود.

در این بازدید شبانه دکتر چنگیز ضمن عیادت از بیماران بستری در اورژانس از نزدیک با این بیماران به گفت وگو پرداخت واز روند درمانی آنها کسب اطلاع کرد.

گفتنی است مسئولین در بازدید از طرح توسعه بیمارستان که در متراژ۱۰هزارمتر مربع و شامل بخش هایی نظیر اورژانس، درمانگاه و مراقبتهای ویژه می باشد و همچنین بررسی میدانی مسائل موجود، ابراز امیدواری نمودند که این طرح تا پایان شهریور امسال به بهره برداری برسد.