چهارشنبه 07 03 1399

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه, 07 خرداد 1399

hemayat.jpg

حضور رییس دانشگاه و اعضای هیات رییسه در پایگاه سیار کنترل فشارخون در میدان نقش جهان

چهارشنبه 5 تیرماه، دکتر چنگیز رئیس دانشگاه به همراه اعضای هیات رییسه ضمن حضور در پایگاه سیار کنترل فشارخون در میدان نقش جهان اصفهان، همراه با سایر گروه مستقر

در پایگاه، اقدام به گرفتن فشارخون مراجعین و ثبت آن در سامانه سیب نمودند.