انتصاب سرپرست بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان نطنز

بر اساس ابلاغیه ای از سوی دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه و بنا به پیشنهاد معاون درمان، دکتر علی شریفی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نطنز با حفظ سمت، به عنوان سرپرست بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان  منصوب گردید.