پرداخت معوقات پرسنلی دانشگاه/ عقد قرار داد با بیمه تکمیلی ویژه پرسنل با تقبل هزینه از سوی دانشگاه

دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعلام کرد: بر اساس دستور اکید رئیس محترم دانشگاه، معوقات پرسنلی از قبیل حق مسکن، لباس، مهد، عائله مندی و نظایر آن در تیرماه سال جاری بایستی پرداخت شود.

 

در همین راستا انشاالله مدیران محترم مالی و بودجه سریعا  نسبت به آماده سازی اسناد این قبیل معوقات اقدام سریع بفرمایند.

وی همچنین افزود: بر اساس دستور رئیس محترم دانشگاه و به منظور برخورداری پرسنل دانشگاه و افراد تحت تکفل آنها از خدمات درمانی رایگان در واحدهای متعلق به دانشگاه، برای کلیه کارکنان و افراد تحت پوشش بیمه آنان،  نوعی بیمه تکمیلی خاص با تقبل هزینه از سوی دانشگاه ایجاد می شود.

شایان ذکر است مدیران حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع مشغول تهیه این قرارداد و رایزنی با بیمه های تکمیلی هستند .

"جزئیات این اقدام رفاهی حمایتی در روزهای آینده به اطلاع پرسنل خدوم دانشگاه خواهد رسید"