برگزاری پنجاه و دومین آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) در دانشگاه

در روز پنج شنبه 12 اردیبهشت ماه، پنجاه و دومین آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت (MHLE) با حضور 346 داوطلب در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه برگزار گردید.

 

این آزمون همزمان با شهرستانهای بندرعباس، قزوین، گیلان، جلفا، کرمان، مشهد، سنندج، شیراز، تبریز، تهران، زاهدان و زنجان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز برگزار شد.