دوشنبه 12 03 1399

آخرین بروز رسانی : دوشنبه, 12 خرداد 1399

hemayat.jpg

نقش زنان در مدیریت نظام سلامت/ نسبت مدیران زن به مردان در وزارت بهداشت 50 درصد است

دکتر چنگیز رییس دانشگاه در آخرین پنل هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی سلامت در کیش در خصوص نقش زنان و سلامت گفت: زنان در ابعاد مختلفی از جمله ارائه دهندگان خدمات سلامت و شاغلین حرف گروه پزشکی در سلامت جامعه و خانواده نقش دارند.

 

 وی تصریح کرد: قبل از انقلاب اسلامی، نسبت زنان به مردان در بین دانش آموختگان گروه پزشکی، کمتر از 30 درصد بود، اما بعد از انقلاب اسلامی و با اجرای طرح انطباق و تاکیدی که برای یکسان بودن جنسیت ارائه دهنده و گیرنده خدمات بهداشتی و درمانی در حد مقدور وجود دارد، سهمیه خاصی به زنان در ورودی های کنکور داده شد که اوایل انقلاب در برخی از رشته ها 50 درصد بود و بعد از چندین سال، این سهمیه حذف شد.

وی افزود: به تدریج نسبت زنان به مردان در ورودی کنکور و پذیرفته شدگان رشته های پزشکی افزایش یافت به حدی که اخیرا نگرانی در مورد کاهش نسبت زنان به مردان در برخی رشته ها، شدید شده است و در برخی از رشته ها، سهمیه ای برای مردان در نظر گرفته می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به نقش زنان در مدیریت نظام سلامت، گفت: مدیران میانی شامل روسا و مدیران پرستاری بیمارستانها، مدیران گروه های آموزشی، معاونین و حتی روسای دانشکده های گروه علوم پزشکی در وزارت بهداشت، نسبت مدیران زن به مردان، بیشتر از 50 درصد است اما در مدیریت عالی شامل رییس دانشگاه و معاونین وزیر و در سطح وزرا، نسبت زنان به مردان، کمتر است که ممکن است به دلیل سابقه کم اجرایی زنان باشد.

دکتر چنگیز یکی دیگر از ابعاد نقش زنان در سلامت را مشارکت غیررسمی و غیراداری عنوان کرد و افزود: در کشور ما حدود 200 هزار داوطلب و رابط بهداشتی فعالیت دارند که در شهرها به نظام سلامت کمک می کنند و این داوطلبان، زنانی هستند که به صورت غیررسمی و بدون دریافت حق الزحمه با نظام سلامت در شهرها همکاری می کنند.

وی با تاکید بر تقویت نگاه و رویکرد مادرانه در نظام سلامت و آموزش، یادآور شد: رویکرد مادرانه به مدیریت، رویکردی است که با شوق به کار، صبر و حوصله و همچنین مقاومت و پایداری در مقابل ناملایمات، همراه است و اگر این سه با همدیگر تلفیق شود، نظام سلامت و آموزش رشد بیشتری پیدا می کند.