سه شنبه 26 06 1398

آخرین بروز رسانی : سه شنبه, 26 شهریور 1398

5555555555555_11880 copy.jpg

پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مناسبت روز پرستار

به نام حضرت دوست

 روز پرستار رسید و دوباره سیل شادباش به سپیدپوشان نیک اندیشی که سرمایه زندگی خود را به نقد سلامت مردم سودا می کنند؛

 

تبریک به شما پرستاران؛ راهبران عزیز کاروان سلامت در سراسر کشور و به ویژه در استان پهناور اصفهان؛

زندگی شما عزیزان فقط سالهایی نیست که خود زیسته اید، بلکه به اندازه تمام لحظه هایی از حیات مردم که به واسطه تلاش شما به ایشان برمی گردد یا با آرامش بیشتر و بدون درد سپری شده و خواهد شد، زندگی کرده و می کنید ...

به اندازه تمام امیدها و شادمانی هایی که به خانواده بیماران و جامعه می بخشید، زیبایی می آفرینید...

و اینها مگر جز پاسخ مثبت خداوند به دعای "مبارک باد"  برای زندگی است؟؟

به عنوان نماینده ای از کارگزاران نظام سلامت در استان اصفهان، وجود ارزشمندتان را در این کاروان سپید، ارج می نهم و از خداوند بزرگ می خواهم که توان و توفیق قدرشناسی و سپاس شایسته در برابر همراهی ایثارگرانه شما را به من و همکارانم در مجموعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیش از پیش ارزانی دارد.

 

دکتر طاهره چنگیز

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان