انجام اولین سی تی آنژیوگرافی اندام در شهرستان خمینی شهر

دکتر علی اکبر جنگجو رئیس مجتمع بیمارستانهای شهرستان خمینی شهر اعلام کرد : بیمار 69 ساله که با درد بی حسی در ناحیه پای چپ به اورژانس بیمارستان 9 دی منظریه مراجعه کرده بود پس از انجام معاینات اولیه، تشخیص انسداد عروقی مزمن 

برای بیمار مطرح شد که جهت تایید تشخیص نیاز به انجام سی تی آنژیوگرافی اندام تحتانی برای بیمار ضروری اعلام شد که با نظارت تیم متخصص پزشکی درخواست مربوطه در واحد تصویر برداری بیمارستان 9 دی منظریه برای اولین بار انجام شد.

دکتر جنگجو افزود : تاکنون بیماران نیازمند به سی تی آنژیوگرافی اندام می بایست جهت انجام این سی تی اسکن به بیمارستان های الزهرا(س) و چمران اصفهان مراجعه می کردند که این موضوع ضمن اتلاف وقت، افزایش هزینه های جانبی را نیز به همراه داشت که در حال حاضر انجام این امر حیاتی برای بیماران در سطح شهرستان خمینی شهر قابل انجام می باشد.