برای اولین بار در بیمارستان شهید رجائی داران : جراحی آرتروسکوپی زانو

 بیمار ی مردی ۱۹ ساله که به دنبال ترومای ورزشی دچار پارگی رباط صلیبی قدامی شده بود و در اتاق عمل بیمارستان شهید رجائی داران توسط دکتر طالبی متخصص حاذق ارتوپدی، تحت عمل جراحی آرتروسکوپی زانو و

 بازسازی رباط صلیبی قدامی (aclreconstruction) قرار گرفت.

گفتنی است آرتروسکوپی زانو یک روش جراحی است که مشکلات مفصل زانو را تشخیص داده و درمان می‌ نماید. در طول این عمل، جراح یک برش خیلی کوچک ایجاد می‌کند و دوربینی کوچک به نام آرتروسکوپ را وارد زانو می‌ نماید.

این وسیله امکان دیدن داخل زانو را فراهم کرده و جراح توانسته مشکلات زانو را تشخیص و با استفاده از ابزار کوچک درون آرتروسکوپ، مشکل را رفع نماید.