انجام دو احیای موفق با تلاش تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ اصفهان

با تلاش تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ اصفهان، دو خانم ۵۰ و64 ساله‌ای که دچار ایست کامل قلبی تنفسی شده بودند، پس از انجام عملیات احیا، به زندگی دوباره بازگشتند.

 در ساعت ۷:۵۶ صبح یکشنبه ۱۶ دی ماه، در تماسی با اتاق فرمان ۱۱۵ اصفهان اعلام شد که زن ۵۰ ساله ای دچارکاهش هوشیاری شده است لذا بلافاصله یک واحد امدادی از پایگاه کاوه اصفهان بر بالین این زن حاضر شد.

با توجه به اینکه این زن ۵۰ ساله دارای سابقه بیماری تنفسی بود ، تکنسین‌های اورژانس، پس از حضور بر بالین بیمار و کنترل علائم حیاتی وی، به سرعت عملیات احیای قلبی ریوی را بر روی او انجام دادند و پس از حدود ۲۰ دقیقه تلاش، موفق شدند علائم حیاتی این زن را بازگردانند.

 این بیمار که جانی دوباره پیدا کرده بود، پس از بازگشت ضربان نبض و تنفس، برای ادامه مراحل درمان، توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵به بیمارستان فیض اصفهان منتقل شد.

 گفتنی است آقایان ابراهیم احمدی و علیرضا صفری تکنسین های حاضر در این عملیات احیا موفق بودند.

همچنین زن ۶۴ ساله‌ای که دچار ایست کامل قلبی تنفسی شده بود، با تلاش تکنسین‌های اورژانس ۱۱۵ شهرستان نجف آباد ، پس از انجام عملیات احیا، به زندگی دوباره بازگشت.

 در ساعت۱۵:۳۰ روز یکشنبه ۱۶ دی  ماه سال ۹۷ ، در تماسی با اتاق فرمان ۱۱۵ نجف آباد اعلام شد که زن ۶۴ ساله ای دچارکاهش هوشیاری شده است لذا بلافاصله یک واحد امدادی از نزدیکترین پایگاه نجف آباد بر بالین این زن حاضر شد و پس از حدود ۳۰ دقیقه تلاش، موفق شدند علائم حیاتی این زن را بازگردانند.

این بیمارپس از بازگشت ضربان نبض و تنفس، برای ادامه مراحل درمان، توسط آمبولانس اورژانس ۱۱۵به بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد منتقل شد.

گفتنی است آقایان محمد رضا نادعلی و محمد شریعتی تکنسین های حاضر در این عملیات احیا موفق بودند.